Home Artists L Lagu Natal (Christmas Lyrics) Stille nacht, Heilige nacht (FLEMISH)

Stille nacht, Heilige nacht (FLEMISH)

Stille nacht, Heilige nacht (FLEMISH)

Stille nacht, Heilige nacht
Alles slaapt, eenzaam wacht
Bij het kindje, ‘t hoogheilige paar
Rond de kribbe zingt d’engelenschaar
Slaap in hemelse rust
slaap in hemelse rust

Stille nacht, heilige nacht
Davids zoon, lang verwacht
Wordt door d’herders begroet in een stal
Op de bergen klinkt vreugdegeschal
Heil de redder is daar
Heil de redder is daar

Stille nacht, heilige nacht,
‘t Godlijk kind vreedzaam lacht, leefde spreekt uit zijn mondeke teer
Komt knielt allen bij ‘t kribbeke neer
Schenk hem allen uw hart
Schenk hem allen uw hart