Home Artists L Lagu Natal (Christmas Lyrics) Lirik Lagu Malam Kudus Dalam Bahasa Jawa | Dalu suci tidem sami

Lirik Lagu Malam Kudus Dalam Bahasa Jawa | Dalu suci tidem sami

Lirik Lagu Malam Kudus Dalam Bahasa Jawa

Dalu suci tidem sami
Jeng Gusti Pamarta
Tedhak manjalma krana kita
Miyos wonten kandhang Betlehem
Gustining dumadi
Gustining dumadi

Bayi suci kang Ginusti
Nebudi tyang dosa
Nilar kamulyane ing swarga
Sumeleh ing rumput kang nista
N’ladani mring kita
N’ladani mring kita

Dalu suci, tidhem sami
Jeng Gusti ambekta
Katentremane jagad-raya
Kados prasetyane Kang Rama
Mila linuhurna
Mila linuhurna

Dalu suci tidhem sami
Jeng Gusti ambekta
Pirukuning tyang dosa sami
Cinandhang prasetyan kang baka
Amin linuhurna,
Amin linuhurna