Home Artists L Lagu Natal (Christmas Lyrics) Lirik Lagu Malam Kudus Dalam Bahasa Kromo Ingghil, Jawa | Ing Ratri...

Lirik Lagu Malam Kudus Dalam Bahasa Kromo Ingghil, Jawa | Ing Ratri dalu adi

Lirik Lagu Malam Kudus Dalam Bahasa Kromo Ingghil, Jawa | Ing Ratri dalu adi

Ing Ratri dalu adi
wus nendra donya sri
kang wungu brayat mulya
sumujud ngadep Sang Putra
sare ing Makanan, sare ing Makanan

Ing Ratri dalu adi
putreng Hyang Masuci
amargi gunging katresnan
maringi katentreman
tumurun ing donya, tumurun ing donya

Ing Ratri dalu adi
pra pangen Miyarsi
wonten ing betlekem lan ing kandhang
lir tan Kwasa sing Mamenang
Gusti sang Panebus, Gusti sang Panebus