Home Artists L Lagu Natal (Christmas Lyrics) Capanna santa! Lu Paradisu (CORSICAN)

Capanna santa! Lu Paradisu (CORSICAN)

Capanna santa! Lu Paradisu (CORSICAN)

Capanna santa! Lu Paradisu
U cel‘ in terra all’impruvisu!
C’er‘ in ari’ un passa veni
di staffetti par da avvisu.
E la scala d’Israeli
unia terra e celi.

Chi cort‘ avisti a fatt‘ onori!
Du‘ animali e povari pastori!
Già tu cherch‘u me figliolu
l’umilità e lu bon cori
e vulist’a u to Natali
li pastor’e l’animali.

Li puvareddi, li to amici
un ti cumpiaciche cull‘ infelici:
Chi vol di quistu misteru
già u me cori lammi dici
par salvà I piccatori
ci vurrà u dulori.

In cor d’invernu, o pargulettu
nascisti, o puvarettu
pochi panni da fasciatti
senza foc’e senza tettu
or piignisti inda capanna
dorm‘ avali, fa la nanna!

U criatori è criatura
ed una stedda come figura
e cumparsi in Orienti
a infurmanni la natura
e i milizii dlu Signori
l’annunzian’a li pastori.

Ador‘ aspettu lu Signori
e tuttu pienu di bon cori
par salvà la criatura
già s’umilia u Criatori
ma figliolu, almenu
dormi placid‘ e sirenu.