You are here:HomeSong LyricsKumpulan Lagu Natal (Christmas Lyrics)Tiha no?, sveta no?! (CROATIAN)

Tiha no?, sveta no?! (CROATIAN)

Tiha no?, sveta no?! (CROATIAN)

Tiha no?, sveta no?!
Pono? je, spava sve,
Samo Marija s Josipom bdi,
Divno Djetešce pred njima spi,
Rajski resi ga mir,
Rajski resi ga mir.

Tiha no?, sveta no?!
Pjesmica an?elska
Miljem otajnim napunja zrak,
Bajna svjetlost rasvjetljuje mrak,
Kraj pretvara u raj,
Kraj pretvara u raj.

Tiha no?, sveta no?!
Pastiri, amo svi  
Pjevat Isusu an?ela poj  
S majkom poklon prikazat mu  svoj,  
Srce dat mu na dar,  
Srce dat mu na dar.   

------------------------------------

TIHA NO?  

Tiha no?, bla?ena no?
Sve ve? spi,
Samo bdi Josip blag i Marija s njim.
Milo Djetešce u jaslama tim
Spava u slatkome snu,
Spava u slatkome snu.

Tiha no?, bla?ena no?,
Bo?e moj smješak Tvoj,
Kako drag s ustašca je tih,
Mir nam donosiš sladak i tih,
Svi?e nam radosti dan,
Svi?e nam radosti dan.

Read 150 times

Recently Added Christian Song

Popular Christian Song